BRC (KÜRESEL GIDA STANDARDI)

İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.

 BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.

  Standart özellikle; işletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının,ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

  Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda üreticileri altı temek kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

 Bunlar;

 •HACCP Sistemi

•Kalite Yönetim Sistemi

•İşletme(fabrika) Çevre Standartları                                       

•Ürün Kontrolü                                         

•Proses Kontrolü

•Personel Yeterliliği ve Hijyeni Egitimi

 

BRC Küresel Gıda Standardı,

 Gıdaları işlenmelerine göre kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

 1.İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı , beyaz et, dondurulmuş, soğutulmuş balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri),

2.Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze ürünleri,

3.Soğutulmuş, dondurulmuş süt ve süt ürünleri, yumurta,

4.Yemeğe yada pişirmeye hazır soğutulmuş, dondurulmuş, pişirilmiş et ve balık ürünleri,

5.Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, hermetik konserve  gıda ürünleri,

6.Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, şekerlemeler ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri).


BRC / FOOD KÜREL GIDA STANDARDININ FAYDALARI;

  1. İngiltere de faaliyet gösteren tüm perakende satış noktaları ve/veya bu perakendecilerin tedarikçilerinin potansiyel müşterisi olmayı sağlar.
  2. Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
  3. Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.
  4. Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
  5. Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.