GLOBALGAP / İYİ TARIM UYGULAMALARI

GLOBALGAP-İYİ TARIM UYGULAMALARI ürünlerdeki pestisit kalıntılarının en aza indirilmesini hedeflediğinden Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management) yöntemlerinin izlenmesini öngörmektedir. Yani tarladan sofraya güvenli gıda üretimi temelidir.

GLOBALGAP-İYİ TARIM UYGULAMALARININ TEMEL PRENSİPLERİ
• Yüksek gıda kalitesi ve gıda güvenliği sağlamak
• Üretim verimini yükseltmek
• Çevreyi korumak
• Doğal kaynakların kullanımın optimize etmek
• Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi kombine etmek
• Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.

GLOBALGAP-İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGESİNİN ÜRETİCİYE SAĞLADIĞI YARARLAR

•    Pazara katılımın kolaylaşması
•    Müşteriler, perakendeciler ile daha iyi ticari ilişkiler kurulması
•    Kalite ve üretim veriminde yükseliş sağlanması
•    Uzun vadede üretim maliyetlerinin azalmasını sağlar
•    İhracata ürün verirken üründe öncelik sağlar.
•    Büyük marketlere direk olarak giriş yolunu açar
.
Ayrıca, üretimin AB standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olunmakta ve ürünün market rafından üretildiği alana dek izlenmesi sağlanabilmektedir.

GLOBALGAP-İYİ TARIM UYGULAMALARI belgelendirmesi başvuru sahiplerinin ticari yapılanma durumuna bağlı olarak iki ayrı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi üreticinin bireysel olarak ürün, üretim alanı ve ürün işleme sahalarının belgelendirilmesi için başvuruda bulunduğu 1. Seçenek, diğeri ise üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları kooperatifler veya üretici birlikleri ya da ihracatçının ürün tedarik ettiği üreticileri tek çatı altında toplaması şeklinde oluşturulmuş kurumlar gibi çoklu üretici gruplarının grup adına belgelendirilmek için başvuruda bulundukları 2. Seçenektir. Her iki seçeneğin belgelendirilme sürecinde de kayıtlar, numune analizleri ve  GLOBALGAP-İYİ TARIM UYGULAMALARI Kontrol Noktalarına uygunluk düzeyleri, 2. Seçenek için ayrıca grup içi kalite istikrarını sağlayacak olan Kalite Sistemi denetlenmektedir. Buna ek olarak, GLOBALGAP-İYİ TARIM UYGULAMALARI benzeri düzenlemelerin bulunduğu ülkelerde bu düzenlemelere uygun olarak yetiştirilmiş ve tescil edilmiş ürünlerin EUREP tarafından kabul görmesini sağlamak üzere uygulanan bir “eşdeğerlik” (benchmarking) prosedürü bulunmaktadır. Ülkemizde henüz benzer bir düzenleme olmamasından ötürü geçerliliği olmayan bu prosedüre göre belgelendirme ise 3. Seçenek (bireysel belgelendirme için eşdeğerlik) ve 4. Seçenek (grup belgelendirmesi için eşdeğerlik) olarak anılır