IFS (ULUSLARARASI GIDA STANDARDI)

     Gıda Tedarikçileri için Uluslararası Denetim Standardı esas alınarak denetim faaliyetlerinde yer alan kurumlar için belirli şartlar ortaya konmaktadır. Bu Standard; Alman Ticaret Şirketleri Federal Birliği tarafından oluşturulmuş grup tarafından düzenlenmiştir.

     Perakende satış ve gıda sektöründe, tüketicilerin gitgide daha titiz olmaları ve tazminat riskinin artması karşısında, mamul ürün ve hammadde tedarikçilerinden gitgide daha fazla şartı yerine getirmelerini bekler olmuşlardır. Bu şartlar her alıcıya göre önemli ölçüde değişebilmekle beraber, genel olarak bakıldığında, bunların hepsi şu soruya dayanmaktadır: tedarikçi, şartname gereklerini yerine getiren ve yasalara uygun güvenli ürünler tedarik etme yeteneğine sahip midir?
Gıda Tedarikçileri için Uluslararası Standart'a göre denetim yapacaktır. Gıda Tedarikçileri için Uluslararası Standart üç düzeye bölünmüştür:

Temel düzey: Bu kıstaslar, uluslararası gıda sektörü için asgari şartlar olarak kabul edilmektedir.

Üst düzey: Bu kıstaslar, gıda sektöründe yüksek standart olarak kabul edilmektedir.

Tavsiyeler: Bu kıstaslar, sektörde "en iyi uygulamalar" gerçekleştiren kurum olarak kendilerini tanıtmak isteyen bütün firmalara tavsiye edilmektedir.

Farklı düzeyler belirlenmesinin amacı, denetlenen kurumu, sonunda standardın bütün kıstaslarını yerine getirmeye teşvik etmektir.
 
Uluslararası Gıda Standardı' nın Amacı:
 
Global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır.
 
IFS 'in Ana Bölümleri;

1-Kalite Yönetim Sistemi
2-Kaynak Yönetimi
3-Ürün Gerçekleştirme
4-Ölçme, analiz, İyileştirme
olarak ayrılmıştır.

ULUSLARARASI GIDA STANDARDI' NIN FAYDALARI

•    Tatmin Olmuş bir Müşterinin diğerlerini etkileyerek Müşteri Sayısını arttırması
•    İyi bir Ün
•    Yükselmiş Bir İş Kapasitesi
•    Kanunlara Uygunluk
•    Daha Uzun Gıda Raf Ömrü
•    Daha iyi çalışma şartları
•    Yüksek Personel Morali