ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (HACCP)

2005 yılında yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.
Bu Standart, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır.

KİMLER UYGULAYABİLİR:
ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve doğrudan yer alan kuruluşlar şunlardır.
 
A) DOĞRUDAN YER ALAN KURULUŞLAR:

1.Çiftçiler,
2.Hasatçılar,
3.Yem üreticileri,
4.Gıda bileşeni üreticileri,
5.Gıda üreticileri,
6.Gıda satıcıları,
7.Gıda servisleri,
8.Hazır yemek firmaları,
9.Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
10.Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

B) DOLAYLI YER ALAN KURULUŞLAR

1.    Ekipman sağlayan kuruluşlar,
2.    Temizlik ve sanitasyon ajanları,
3.    Ambalaj malzemeleri
4.    Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDART MADDELERİ
 
   4 Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartlary
   5 Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetim Taahhüdü
5.2 Gıda Güvenliği Politikası
5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması
5.4 Sorumluluk ve Yetki
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri
5.6 İletişim
5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
    6 Kaynak yönetimi
 6.1 Kaynak sağlanması
 6.2 İnsan kaynakları
 6.3 Altyapı
 6.4 Çalışma ortamı
    7 Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
 7.1 Genel
 7.2 Ön gereksinim programları
 7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
 7.4 Tehlike Analizi
 7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
 7.6 HACCP Planının Oluşturulması
 7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
 7.8 Doğrulama Planlaması
 7.9 İzlenebilirlik Sistemi
 7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
    8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
 8.1 Genel
 8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
 8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
 8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
 8.5 İyileştirme
 8.5.1 Sürekli iyileştirme
 8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ FAYDALARI:

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,
• Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,
• Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.
• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,
• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
• Etkin zaman yönetimi,
• Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
• Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,
• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması