TEDARİKÇİ DENETİMLERİNE HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

Kuruluşların tedarikçilerine yapmış oldukları denetimler İKİNCİ TARAF DENETİMLERİ olarak adlandırılır. Kuruluşlar, tedarikçilerinin faaliyetlerini yerinde incelemek, süreçlerini gözden geçirmek, sistem uygulamalarını, uygulama eksiklerini, uygunsuzluklarını, düzeltici ve önleyici faaliyetlerini yerinde tespit edip rapor haline getirmek amacıyla tedarikçi denetimini gerçekleştirir.

A Danışmanlık olarak 2. taraf denetimi geçirecek olan gıda zincirindeki tüm kuruluşlara; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, BRC, İyi Üretim Uygulamaları, Ön Gereksinim Programları vb. uluslararası geçerliliği olan standartlar doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.