TS 13027 GIDA ÜRETİM YERLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON

      TS 13027 Gıda Üretim Yerleri Hijyen ve Sanitasyon TS 13027 Standarti Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon için genel kurallardır. Tüketiciye zarar vermemek amacıyla güvenli gıda üretmek için; gerekli olan temel çevre ve üretim koşullarını sağlar
Bunun sonucunda ürün güvenliğini tehdit edebilecek temel bazi önlemler baştan sağlanır ve gıdada oluşacak tehlikelerin önüne geçilir
 
Bu standartın genel kurallari şunlardır;

 • Gıda imal yerinin yapısı ile ilgili kurallar
 • Sosyal tesisler ile ilgili kurallar (büro, yemekhane, bulaşıkhane, duş, tuvalet, yatakhane, revir, soyunmagiyinme yeri vb. sosyal tesisler, Gıda işleme alanları)
 • İşletmenin çevresi ile ilgili kurallar
 • Yakıt depoları ve sistemleri ile ilgili kurallar
 • Aydinlatma ve ısıtma sistemi ile ilgili kurallar
 • Depolama yerleri ile ilgili kurallar
 • Çalışanlar ile ilgili kurallar
 • Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ile ilgili kurallar
 • Kritik kontrol noktaları ile ilgili kurallar
 • Gıdaların üretimi ile ilgili kurallar
 • Depolama ve sevk kuralları

   
    Yukardaki konulara dikkat edilerek Gıda üretim alani planlanır ve sürekliligi sağlanırsa, güvenli Gıda üretiminin temeli saglam olur.