ÖN DENETİM HİZMETLERİ

Ön Denetim Hizmeti, firmaların mevcut sistemlerindeki eksikliklerin giderilmesi için danışmanlık talepleri doğrultusunda uygulanan bir hizmettir.
Ön denetim hizmeti, danışmanlık verilecek konu ile ilgili varolan sistemin bütünsel olarak gözden geçirilebilmesi için gereklidir.
A Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri danışmanları, kuruluşu ziyaret ederek, kuruluşun ürün veya hizmet kalitesini etkileyen süreçlerin ve bölümlerin, yöneticileri ve çalışanlarıyla ayrıntılı görüşmeler yaparlar. Süreçlerin ve uygulamaların takip edilmesiyle, mevcut durumun bir değerlendirmesi yapılır ve varolan sistemler ile ilgili standardın gereklerini karşılama durumu belirlenir ve firmaya rapor edilir.

Bu rapor daha sonraki aşamalarda sistemin kurulmasında yol gösterici olacak bir doküman olarak kullanılır.